Statuss:
Noslēdzies
sk2

Projekts “SIA "Skultes doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Pašvaldība īsteno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētu specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2. pasākuma "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu “SIA "Skultes doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”, Nr. 9.3.2.0/21/A/075.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2022. – 04.2023.

Mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Skultes doktorāts" ģimenes ārsta praksē Limbažu novada Skultes pagastā

Aktivitātes:

  1. Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve ārsta prakses pieņemšanas telpās;
  2. Publicitāte.

Rezultāti:

  1. Pašvaldībai piederošās un SIA “Skultes doktorāts” iznomātās ģimenes ārsta prakses telpās "Pagastmājā", Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā, izbūvēta kondicionieru sistēma un rekuperators atbilstošas gaisa temperatūras un kvalitātes nodrošināšanai;
  2. Nodrošināta sabiedrības informēšana par projektu.

Projekta plānotās izmaksas ir 7027,00 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 5972,95 EUR, valsts budžeta dotācija 632,43 EUR un Limbažu novada pašvaldības finansējums 421,62 EUR.

proj log2
kond pam
doktor1