Limbažu novada pašvaldības ukraiņu un latviešu bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa NOLIKUMS

LĒMUMS - Par ukraiņu un latviešu bērnu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu un sadarbības līguma slēgšanu

Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa NOLIKUMS

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība (NOTEIKUMI)

Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta (NOTEIKUMI)

Limbažu novada pašvaldības Institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā NOLIKUMS

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS NOLIKUMS

VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS UN PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA APRĒĶINA UN SADALES KĀRTĪBA LIMBAŽU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI (NOTEIKUMI)