Statuss:
Atvērts
proj eka

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā” Nr.4.2.2.0/21/A/064

Limbažu novada pašvaldība īsteno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā” Nr. 4.2.2.0/21/A/064

Projekta īstenošanas laiks: 07.2022. – 11.2023.

Mērķis: Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā, kur atrodas Staiceles kultūras nams un Staiceles pārvaldes administrācija, veicot ieguldījumus atbilstoši Limbažu novada attīstības programmas investīciju plānā paredzētajam, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Aktivitātes:

  1. Ēkas atjaunošanas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai;
  2. Būvdarbu būvuzraudzība;
  3. Būvdarbu autoruzraudzība.

Rezultāti:

  1. Veikti ēkas atjaunošanas darbi 1545,4 m2 platībā, paaugstinot tās energoefektivitāti.
  2. Nodrošināta būvdarbu uzraudzība.

Būvniecības kopējās izmaksas pēc visu līgumu noslēgšanas ir 633 085,31 EUR, projekta plānotās izmaksas ir 549 760,93 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 262 593,72 EUR, valsts budžeta dotācija – 11 585,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ārpusprojekta, attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai – 275 552,19 EUR.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai 

staiceles eka2
ekas jumst1
eka staicele1
Staicele
staicle1
Staicele