Objektam Tilts pār Salacu A1 (E67) Rīga Ainaži 91.10 km paredzēta būvju tehniskā stāvokļa apsekošanai pirms intensīvo būvdarbu uzsākšanas (Rievsienu dzīšanas, tilta demontāžas darbiem).

Šo darbu ietvaros speciālisti vispārēji vizuāli apsekos un veiks uzmērījumus:

 • Ēku pamatiem (kur redzami)
 • Ēku un būvju fasādēm
 • Ēku sienu koplietošanas telpām (kur tādas ir)
 • Veiks konstatēto plaisu fotofiksāciju
 • Plaisu marku uzstādīšana un to sākotnējā uzmērīšanu

Būvdarbu gaitā tiks veikts plaisu monitorings, fotofiksācija, blakus ēku konstrukciju novērošana apmēram vienu reizi mēnesī, pirmo reizi vienu mēnesi pēc sākotnējās objekta apsekošanas un atzinuma sagatavošanas.

Apsekojamās ēkas:

 1. Rīgas iela 2B 66150090024011
 2. Rīgas iela 2 66150090024009
 3. Krasta iela 2 66150050098001
 4. Krasta iela 2 66150050098002
 5. Baznīcas iela 2 66150040180001
 6. Bocmaņa laukums 3 66150010020001
 7. Bocmaņa laukums 3 66150010020002
 8. Bocmaņa laukums 3 66150010020004
 9. Bocmaņa laukums 2 66150010001005
 10. Bocmaņa laukums 2a 66150010001006
 11. Bocmaņa laukums 1 66150010001004
 12. Bocmaņa laukums 1 66150010001003
 13. Viļņu iela 1 66150010001001

Sākotnējo apsekošanu plānots veikt 03.07.2024.

tiekas 18:00
salacas tilts
tilts2
Tilts pār salacu
tilts upe1
luksafors