Statuss:
Atvērts
Jūras iela

Noslēdzoties būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, kā arī Atklātajiem konkursiem par būvuzraudzību un būvniecību, š.g. 21.martā Limbažu novada pašvaldība iesniedza pieteikumu investīciju projektu “Jūras ielas pārbūve Limbažos” atbilstoši 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”.

Īsi pēc maija sēdē pieņemtā domes lēmuma, Ministru kabinets 2022.gada 31. maijā apstiprināja rīkojuma projektu (prot. Nr. 29 77. §) “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”, kura ietvaros Limbažu novada pašvaldībai tika apstiprināts investīciju projekts “Jūras ielas pārbūve Limbažos” 1 298 092,02 EUR apmērā, t.sk. Valsts budžeta finansējums 1 103 378,22 EUR.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 1 453 512,50 EUR. Plānotais būvdarbu veikšanas laiks ir 12 mēneši.

Būvdarbus objektā veiks : SIA “Limbažu ceļi”

Būvdarbu būvuzraudzību veiks: SIA “Somniar”

Projektētāji un autoruzraugi: SIA “BM-projekts”

Jūras iela
Jūras iela
juras iela
juras iela
juras iela
juras svetki
cels remonts
cels jura1