Tālrunis: +371 22043008

E-pasts: administrativa.komisija@limbazunovads.lv

Atrašanās vieta: Zāles iela 8, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

Komisijas sēdes notiek katra mēneša 2. un 4.pirmdienā plkst.16:00 Zāles ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001

(nepieciešamības gadījumā komisijas sēdes var notikt arī citos datumos)

Dana Buša

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja - Zāles iela 8, Limbaži
dana.busa [at] limbazunovads.lv

Santa Elza Andersone

Administratīvās komisijas sekretāre - Zāles iela 8, Limbaži
santa.elza.andersone [at] limbazunovads.lv