Mēnešalga:
1009,80
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Limbažu novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Limbažu pilsētas 1. Pirmsskolas izglītības iestāde “Buratīno” Parka iela 5, Limbaži, Reģistrācijas Nr. 90009114631, aicina darbā logopēdu uz nenoteiktu laiku, 0.990 slodzi, atalgojums Eur 1009,80 mēnesī.

 

Darba vieta: Limbažu pilsētas 1. Pirmsskolas izglītības iestāde “Buratīno” Parka iela 5, Limbaži

Pretendentam izvirzītās prasības:

atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

Veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu.​

Plānot savu darbību, sastādīt logopēdijas nodarbību grafiku, aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un izglītības iestādes noteiktajām prasībām.

Organizēt runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un desmit dienas pirms mācību gada beigām, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti.

Sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas, valodas un rakstu valodas attīstību, ja izglītojamajam nepieciešams izmantot atbalsta pasākumus mācību procesā, valsts pārbaudes un diagnosticējošos darbos; normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma izglītojamajam rekomendēt konsultāciju pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

 

CV un motivācijas vēstuli (uz 1 lpp.) sūtīt uz e-pastu: limbazu.1pii@limbazunovads.lv

Kontaktpersona : vadītāja Ināra Eņģele mob.tālr.26533519

Pretendentiem jāpiesakās līdz