Statuss:
Atvērts
foto
Mācības pieaugušajiem
neierusee
ritens2
ritenis1

par projektu

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/limbazu-novada-pasvaldiba-piedalas-projekta-nodarbinato-personu-profesionalas-kompetences-pilnveide

1.kārta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/limbazu-novada-pasvaldiba-bus-partneris-pieauguso-izglitibas-projekta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/kops-5oktobra-valsti-ir-plasa-reklama-par-esf-atbalstito-projektu-nodarbinato-personu-profesionalas-kompetences-pilnveide

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/atklata-pirma-pieteiksanas-karta-verieniga-es-fondu-pieauguso-izglitibas-projekta

https://www.limbazunovads.lv/lv/search?q=Atkl%C4%81ta%20pirm%C4%81%20pieteik%C5%A1an%C4%81s%20k%C4%81rta%20v%C4%93rien%C4%ABg%C4%81%20ES%20fondu%20pieaugu%C5%A1o%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20projekt%C4%81

2. kārta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/sakas-macibas-projekta-nodarbinato-personu-profesionalas-kompetences-pilnveide-otraja-karta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/izmantosim-projekta-iespejas-0

3.kārta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/var-pieteikties-pieauguso-macibu-projekta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/pieauguso-macibu-projekts-limbazu-novada

4.kārta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/ir-sakusies-gatavosanas-esf-projekta-nodarbinato-personu-profesionalas-kompetences-pilnveide-4-kartai

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/maija-gaidama-nakama-pieteiksanas-macibam-pieaugusajiem

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/lidz-28-junijam-var-pieteikties-pieauguso-izglitibas-projekta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/ceturtais-posms-pieauguso-izglitibas-projekta-0

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/notiek-macibas-pieauguso-izglitibas-projekta-4-karta

5.kārta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/pieauguso-izglitibas-projekta-jauna-karta-0

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/noslegusies-pieteiksanas-pieauguso-izglitibas-projekta-5-karta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/ir-sakusas-macibas-esf-pieauguso-izglitibas-projekta-nodarbinato-personu-profesionalas-kompetences-pilnveide-piektaja-karta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/pieaugusie-turpina-macities

Attālināto mācību kārta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/svarigi-jaunumi-pieauguso-izglitiba

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/svarigi-jaunumi-pieauguso-izglitibas-projekta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/saksies-macibas-pieauguso-izglitibas-projekta-attalinataja-karta

6.kārta

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/lidz-30junijam-var-pieteikties-pieauguso-izglitibas-projekta